Holy Matrimony

Call the rectory 1 year in advanced (973) 344-4736.

Llamar a la rectoria con un año de anticipacion (973) 344-4736.

Ligar para a reitoria com um año de antecipacao (973) 344-4736.